Odpovedať na inzerát:
KFC Relaxx, Einsteinova 7, Bratislava

Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF
Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF